Galleries > Windmills

Smith County, Kansas

Smith County, Kansas
Kansas
Silver Gelatin Print
2002