Galleries > Ice and Snow

Little Pigeon River, Smokey Mountain National Park

Smokey Mountains
Smokey Mountains
Silver Gelatin Print
1992