Galleries > Southwest

San Ysidro, New Mexico

San Ysidro
San Ysidro
Silver Gelatin Print
1994